Nộp đơn nhận mã thưởng $50

Điều kiện

Nhóm: Tất cả khách hàng VIP1 trở lên của LT.COM

Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024

Mô tả: Từ bây giờ đến 23:59 ngày 31 tháng 12 năm 2023, những người dùng mới hoàn thành xác thực danh tính trung gian và đạt cấp VIP1 có thể nhận được 50 đô la tín dụng.

Nội dung hoạt động

Cách tham gia:

1. Người dùng cần hoàn thành xác thực danh tính trung gian trong suốt sự kiện để nhận được tín dụng 50 đô la*.

2. Phiếu tín dụng được cấp sau khi người dùng vượt qua xác thực danh tính tiêu chuẩn thành công.

3. Đường dẫn thu thập phần thưởng: Người dùng có thể vào Trung tâm Cá nhân > Phiếu để thu thập chúng.

4. Sau đó, bạn có thể sử dụng phiếu tín dụng để đặt cược.

Điều khoản và Điều kiện đầy đủ

1. Người dùng chỉ cần hoàn thành xác thực danh tính trung gian trong khoảng thời gian sự kiện để nhận phiếu thưởng tín dụng 50 đô la USDT. Bạn có thể rút phiếu này từ Trung tâm Phiếu sau khi xác thực danh tính trung gian thành công.

2. Nếu bạn không rút phiếu này trong vòng 7 ngày sau khi vượt qua xác thực danh tính trung gian, phiếu sẽ trở nên không hợp lệ và bị gỡ bỏ.

Quy tắc chung

1. Khuyến mãi này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 lúc 23:59 theo giờ UTC.

2. Đối với bất kỳ vi phạm nào của các điều khoản của chương trình khuyến mãi, có thể là cá nhân hoặc theo nhóm, hoặc nếu có bằng chứng cho thấy một chuỗi cược do một khách hàng đơn lẻ hoặc một nhóm khách hàng thực hiện là cược cao cấp, cược miễn phí, cược miễn phí rủi ro, tín dụng cược hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nào khác, bất kể kết quả, miễn là nó đem lại lợi nhuận đảm bảo cho khách hàng, LT.COM có thể yêu cầu người dùng thực hiện xác thực tiên tiến và có thể thu hồi lại khoản thanh toán bổ sung, cược miễn phí, cược miễn phí rủi ro hoặc tín dụng cược và/hoặc hủy bất kỳ cược nào được thực hiện bằng cược miễn phí hoặc tín dụng cược. Ngoài ra, nếu có bằng chứng về hành vi này, LT.COM có thể tính phí xử lý cho khách hàng (giới hạn trên của phí xử lý tương đương với tín dụng cược, cược miễn phí, cược miễn phí rủi ro hoặc khoản thanh toán bổ sung) để đền bù cho việc phát hiện hành vi này và chi phí quản lý và quản trị phát sinh từ các biện pháp đã thực hiện.

3. LT.COM có thể thu hồi lại số tiền thưởng cược, cược miễn phí, tín dụng cược hoặc các khoản thanh toán bổ sung bị thêm sai.

4. Mỗi khách hàng chỉ được tham gia một chương trình khuyến mãi do LT.COM cung cấp. Nếu LT.COM có lý do nghi ngờ rằng cùng một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng đã yêu cầu một khuyến mãi hoặc ưu đãi nhiều lần, LT.COM có thể bất kỳ lúc nào thu hồi bất kỳ ưu đãi nào từ bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào và/hoặc hủy bất kỳ việc sử dụng ưu đãi hoặc cược miễn phí và tiền thưởng thu được từ những cược đó.

5. LT.COM có thể thay đổi nhỏ vào chương trình khuyến mãi này bất kỳ lúc nào để sửa các lỗi văn phạm, cải thiện sự rõ ràng của ngôn ngữ hoặc cải thiện trải nghiệm của khách hàng, và có thể hủy bỏ ưu đãi này bất kỳ lúc nào do yêu cầu hợp pháp hoặc quy định.

6. Nhân viên, quan chức và quản lý của LT.COM, các đại lý khuyến mãi liên quan, chủ bản quyền và bên cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ và các cá nhân hoặc đối tác liên quan khác không được tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Quy định này cũng áp dụng cho các thành viên trong gia đình trực tiếp của những người nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *