Đặc Quyền VIP

Nhóm: Tất cả khách hàng của LT.COM

Thời gian khuyến mãi: Bắt đầu từ ngày 01-01-2022

Mô tả: Ưu đãi và lợi ích VIP của LT.COM “Tiền thưởng đăng nhập”

Cấp VIP

Tiền thưởng đăng nhập

         (mỗi ngày một lần)

VIP0

VIP1

VIP2

VIP3

0.5

VIP4

1

VIP5

2

VIP6

3

VIP7

5

VIP8

10

VIP9

30

SVIP

2

Các lợi ích tiền thưởng đăng nhập được phát hành trực tiếp bằng USDT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *