Giới Thiệu Hệ Thống Tăng Trưởng Thành Viên Lotus.com

Điều kiện hoạt động

Đối tượng hoạt động: {thương hiệu} Tất cả khách hàng

Thời gian hoạt động: Bắt đầu từ 2022-01-01

Giới thiệu: Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, {thương hiệu} lợi ích đặc quyền VIP sẽ được cập nhật lại và 9 đặc quyền được hưởng.

Nội dung hoạt động

Phiên bản mới của hệ thống tăng trưởng của LT.COM đã được thiết lập, các giá trị tăng trưởng mới và các quy tắc tích lũy tương ứng, mức tăng trưởng thành viên và nội dung khác, các quy tắc và lợi ích cụ thể như sau:

Giá trị tăng trưởng:

 1. Khi {thương hiệu} hội viên hoàn thành các tác vụ tăng trưởng sau trên nền tảng LT.COM, họ có thể có được các điểm tăng trưởng tương ứng.
 2. mỗi khoản tiền gửi là 0,1 USDT sẽ được tính là 1 điểm tương đương , dưới 0,1 USDT sẽ không được tính điểm và điểm tối đa cho một ngày  là 1000 điểm.

3.Mỗi giao dịch đặt cược hợp lệ là 0,1 USDT sẽ được tính là 1 điểm , ít hơn 0,1 USDT sẽ không được tính và không có giới hạn cao hơn cho các điểm giao dịch hợp lệ trong một ngày.

Cược thể thao được tính toán x3 lần và thể thao  0,1 USDT sẽ được tính là 3 điểmtương đương tiền

 1. 10 điểm cho mỗi lần đăng nhập thành công, tối đa 50 điểm mỗi ngày.

Hệ thống tăng trưởng 

 1. Hệ thống tăng trưởng thành viên của LT.COM có tổng cộng 10 cấp độ (VIP1, VIP2, VIP3, VIP4, VIP5, VIP6, VIP7, VIP8, VIP9, SVIP) (sau đây gọi là “cấp độ thành viên”). LT.COM Các thành viên cung cấp các đặc quyền và lợi ích độc quyền.
 2. Chu kỳ thăng chức của giá trị tăng trưởng thành viên là 30 ngày và tổng giá trị tăng trưởng của các thành viên trong 30 ngày qua được tính năng động. Trong 30 ngày động, nếu giá trị tăng trưởng thăng tiến của bạn đạt đến các yêu cầu cấp tương ứng, bạn có thể được thăng cấp lên mức tương ứng trong thời gian thực. Không có giới hạn nào đối với số lượng chương trình khuyến mãi trong một ngày. Và bạn có thể nhận được các lợi ích liên quan.
 3. Thời gian xuống hạng giá trị tăng trưởng thành viên là 90 ngày và tổng giá trị tăng trưởng của thành viên sau khi thăng hạng cuối cùng hoặc 90 ngày sau khi thành công của việc xuống hạng được tính. Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu của giá trị tăng trưởng mức giữ mức hiện tại, mức VIP của bạn sẽ được hạ xuống một cấp.
 4. SVIP là một hệ thống chỉ dành cho lời mời. Mỗi người dùng chỉ có một cơ hội để trải nghiệm SVIP trong đời. Không có điều kiện khuyến mãi hoặc xuống hạng. Sau khi SVIP kết thúc, mức VIP hiện tại của người dùng sẽ được tính toán dựa trên giá trị tăng trưởng tích lũy của người dùng trong thời gian quảng cáo (ví dụ, sau khi SVIP hết hạn, người dùng này có 200.000 giá trị tăng trưởng trong 30 ngày đầu tiên, sau đó anh ta VIP5)
 5. Nội dung cụ thể của các đặc quyền và lợi ích thành viên LT.COM khác nhau phải tuân theo thông tin hoạt động được đưa ra bởi nền tảng LT.COM theo thời gian.

6 Các yêu cầu về giá trị tăng trưởng thúc đẩy và giá trị tăng trưởng xuống của các cấp độ khác nhau như sau:

Cấp độ

VIP 

thời gian lên cấpgiá trị tăng trưởng 

tăng hạng

thời gian xuống cấpgiá trị tăng trưởng

xuống hạng

VIP0
VIP130 ngày 100090ngày
VIP250,000100,000
VIP3250,000500,000
VIP41,000,0002,000,000
VIP53,500,0007,000,000
VIP610,000,00020,000,000
VIP730,000,00050,000,000
VIP860,000,00090,000,000
VIP9120,000,000180,000,000
SVIPĐăng ký thông qua lời mời

Danh sách các lợi ích VIP:

Cấp độ

VIP 

Khuyến mãi

về lợi ích

(một lần)

Những lợi ích

Xuống hạng

(mỗi tháng một lần)

Giới hạn 

Rút tiền


               

Dịch vụ khách hàngGiảm giá giao dịch
VIP01XX
VIP110.51XXY
VIP2211XXY
VIP3631XXY
VIP42052XXY
VIP560152XYY
VIP6120302XYY
VIP7250603XYY
VIP88001803XYY
VIP930003003XYY
SVIP3XYY

Lợi ích VIP cho tuần:

Cấp độ

VIP 

Tiền thưởng đăng nhập

(một lần một ngày)

Tiền thưởng nạp 

(mỗi tuần một lần)

Thưởng cứu trợ

(mỗi tuần một lần)

Thưởng sinh nhật

(mỗi năm một lần)

VIP0
VIP110% Max 1010% Max 201
VIP210% Max 2013% Max 502
VIP30.510% Max 5016% Max 806
VIP4115% Max 10018% Max 15020
VIP5215% Max 20020% UP 35060
VIP6315% Max 50023% UP 800120
VIP7550% Max 80026% UP 2000250
VIP81050% Max 120028% UP 5000800
VIP93050% Max 200030% Max 100003000
SVIP250% Max 50030% Max 800

Giải trình:

 1. Các loại tiền trên là USDT hoặc tiền tệ tương đương.
 2. Phần thưởng sinh nhật chỉ được phép nhận được bởi người dùng VIP, những người đã vượt qua xác minh trung cấp.
 3. X đại diện cho bội số và số tiền rút tiền có liên quan đến cấp KYC của người dùng. 1x có nghĩa là 1 lần  cấp KYC tương ứng và X 2 lần có nghĩa là 2 lần cấp độ KYC của người dùng.
 4. Phần thưởng tiền gửi được giới hạn ở tiền tệ fiat, tối đa 20% 10 có nghĩa là 20% số tiền gửi được áp dụng cho thời gian này, tương đương tối đa là 10 USDT.

5.Thưởng cứu trợ: Cho biết các chiến thắng và thua lỗ tích lũy của người dùng trong tuần này (Tuần tự nhiên) tích lũy lợi nhuận tiêu cực – tiền thưởng tích lũy nhận được – hoa hồng giới thiệu tích lũy nhận được.

 1. Thưởng tăng hạng, thưởng xuống hạng, tiền thưởng sinh nhật và tiền thưởng đăng nhập được phát trực tiếp bằng USDT và các  tỷ lệ phần trăm tiền thưởng được tính theo tiền gửi của người dùng và tiền tệ 

List of transaction rebate:

Cấp độ

VIP 

Hoàn trả thể thaoHoàn trả live casinoHoàn trả casinoHoàn trả cờ vuaNgày độc thân

Giới hạn

VIP0
VIP10.18%0.18%0.18%0.18%2,000 USDT*
VIP20.28%0.28%0.28%0.28%3,000 USDT*
VIP30.28%0.28%0.38%0.38%4,000 USDT*
VIP40.38%0.38%0.38%0.38%6,000 USDT*
VIP50.38%0.38%0.48%0.48%9,000 USDT*
VIP60.48%0.48%0.58%0.58%12,000 USDT*
VIP70.58%0.48%0.68%0.68%20,000 USDT*
VIP80.68%0.58%0.78%0.78%30,000 USDT*
VIP90.78%0.68%0.88%0.88%60,000 USDT*
SVIP0.78%0.68%0.88%0.88%60,000 USDT*

Quản lý giá trị tăng trưởng:

Tất cả các giá trị tăng trưởng và mức độ thành viên không thể được giao dịch, bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc giảm giá. Sau khi bị phát hiện vi phạm các quy tắc của mô tả này hoặc các quy tắc hoạt động “giá trị tăng trưởng” tích lũy cụ thể có liên quan, LT.COM có quyền hủy bỏ “giá trị tăng trưởng” thu được từ vi phạm. Giá trị “và” Lợi ích “.

Chú ý:

Để cung cấp tốt hơn các dịch vụ thành viên khác nhau và cải thiện chất lượng dịch vụ, LT.COM sẽ điều chỉnh nội dung của mô tả này, bao gồm nhưng không giới hạn ở “giá trị tăng trưởng”, “lợi ích và đặc quyền”, tên cấp thành viên, quy tắc tích lũy, quy tắc hoạt động, quy tắc hoạt động, Quy tắc xúc tiến và hình phạt vi phạm, v.v., sau khi sửa đổi, LT.COM sẽ nhắc hoặc công khai trên các trang có liên quan, vui lòng chú ý. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi có liên quan, bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ thành viên LT.COM. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ thành viên LT.COM, người ta cho rằng bạn đã chấp nhận tất cả các sửa đổi và chúc bạn một trò chơi vui vẻ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *