Người Giới Thiệu Hàng Đầu

Điều kiện

Nhóm: Tất cả khách hàng của LT.COM

Thời gian khuyến mãi: Bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 năm 2022

Mô tả: Người giới thiệu sẽ nhận thêm tiền thưởng!

Nội dung hoạt động

Giới thiệu quy định

1. Mục đích: Chúng ta đều biết rằng thế giới này đầy những lựa chọn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng LT.COM, và luôn giới thiệu bạn bè cũng như giúp chúng tôi gia tăng số lượng người dùng mới.

2. Tổng quan: Tiền thưởng bổ sung sẽ được phân phối dựa trên xếp hạng số tiền hoa hồng của các khách hàng tham gia hoạt động này. Mức thưởng hàng ngày có thể lên đến 330 USDT! Cấu trúc phân phối như sau: Hạng 1: 50 USDT, Hạng 2-10: 20 USDT, Hạng 11-20: 10 USDT.

3. Lưu ý: Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản cá nhân của bạn. Trang web của chúng tôi cũng sẽ công bố xếp hạng hoa hồng thời gian thực cũng như xếp hạng hoa hồng lịch sử.

Mô tả hoạt động

1. Thời gian hoạt động: Khuyến mãi có hiệu lực suốt thời gian cho đến khi có thông báo tiếp theo.

2. Mô tả hoa hồng: Số tiền hoa hồng được hiển thị theo xếp hạng sẽ bao gồm các thành phần (hoàn trả hoa hồng + tiền thưởng hoàn trả giới thiệu của người giới thiệu). Giá trị càng lớn của các thành phần hoa hồng của bạn (hoàn trả hoa hồng + tiền thưởng hoàn trả giới thiệu), thì xếp hạng của bạn càng cao.

3. Tính toán hoa hồng: Hoàn trả hoa hồng + tiền thưởng hoàn trả giới thiệu = số tiền hoa hồng nhận được khi tham gia xếp hạng hoạt động giới thiệu hàng đầu;

4. Nơi kiểm tra hoa hồng của tôi: Điều hướng đến [Trung tâm người dùng/Hình ảnh hồ sơ] -> [Kiếm hoa hồng] -> [Kiếm hoa hồng] -> Từ menu bên trái, chọn [Tổng quan dữ liệu] -> [Phần thưởng giới thiệu hàng đầu] -> [Xem] trang chi tiết. Xem tổng số hoa hồng thông qua dữ liệu thời gian thực và lịch sử trên trang giới thiệu hàng đầu.

5. Xếp hạng hoa hồng: Trang truy vấn hiển thị số tiền hoa hồng và xếp hạng theo thời gian thực. Theo thời gian, đóng góp của bạn bè hoặc dưới tuyến của khách hàng tham gia sẽ thay đổi, cũng như số tiền hoa hồng và xếp hạng thời gian thực. Hoa hồng và xếp hạng cuối cùng sẽ được giải quyết hàng ngày.

6. Thống kê “Xếp hạng” liên quan: Giới thiệu bạn bè, các thành viên liên minh;

7. Tần suất thống kê “Xếp hạng”: Xếp hạng thống kê hàng ngày;

8. Thời gian tính toán “Xếp hạng”: Thời gian UTC 00:00:00 đến thời gian UTC 23:59:59;

9. Thời gian phân phát thưởng: Ngày tiếp theo, lúc 4:00 sáng UTC;

10. Cấu trúc phân phát thưởng:

  • Vị trí thứ nhất: 50USDT
  • Vị trí từ thứ 2 đến thứ 10: 20USDT
  • Vị trí từ thứ 11 đến thứ 20: 10USDT

11. Thưởng sẽ được ghi có:Đăng nhập vào tài khoản ví của bạn, nhấp vào [Ví] → [Tổng quan ví] → [Lịch sử giao dịch ví] → [Hoa hồng];

12. Giới hạn rút thưởng: Số tiền thưởng nhận được sẽ không tăng mức giới hạn rút thưởng của bạn.

Ghi chú đặc biệt:

LT.COM Để tránh sai sót về bản ghi và do thay đổi trong môi trường thị trường, sự tồn tại của rủi ro gian lận, v.v., công ty có quyền giải thích cuối cùng để điều chỉnh các quy tắc hoàn trả bất kỳ lúc nào.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *